Økonomisk rådgivning i Larvik kommune

Innhold

Økonomi har sin opprinnelse fra det greske ordet oikos som betyr husholdning, og nomos som betyr lære eller lov. Oversatt til norsk betyr det «læren om hushold» og brukes med forskjellige betydninger.

De fleste tenker nok på ord som budsjett, investering, tall, lån og rente når vi snakker om økonomi, men det handler om så mye mer enn det. Personlig økonomi (husholdningsøkonomi) handler først og fremst om følelser, vaner, handlinger og kunnskap.

Alle har en økonomi som påvirker livene våre og valgene vi tar. Bekymringer om økonomi kan gi negative konsekvenser for helsen vår, og gjøre det vanskelig å ha fokus på andre viktige ting i livet. Det å skaffe seg en oversikt over egen økonomi vil, for de aller fleste, gi en økt opplevelse av kontroll og gjør oss i stand til å ta bedre valg. Har man ikke oversikt er det lett å føle at situasjonen er mer håpløs enn den egentlig er.

Det er mange husholdninger i Norge som har økonomiske problemer eller står i fare for å få det. En studie av Christian Poppe viser at 25 prosent av norske husholdninger vil ha vanskeligheter med å klare en uforutsett utgift. Ønsker du å snakke med noen om din økonomi? Les denne artikkelen for å se hva Larvik kommune kan tilby, og hva som passer for deg.

Noen utvalgte bøker:

Økonomisk rådgivning i Larvik

Larvik kommune tilbyr økonomisk rådgivning for alle innbyggere i kommunen. Tilbudet er gratis, og det inneholder rådgivning tilpasset din situasjon.

Du kan få hjelp til å:

 • skaffe en god oversikt over din økonomi.
 • se på muligheter for å øke inntekter og redusere utgifter.
 • håndtere hverdagsøkonomien.
 • finne løsninger på et gjeldsproblem.

For at du skal få et best mulig utbytte av rådgivningen, så forventes det at du bidrar på best mulig måte for å bedre din egen økonomiske situasjon.

Tjenesten dekker ikke investeringsrådgivning eller rådgivning for bedrifter og egen næring.

Ikke vent med å ta kontakt, dersom du har utfordringer med din egen økonomi. Ønsker du å bestille time for økonomisk rådgivning, ta kontakt med Nav på tlf 5555 3333. Hvis du heller ønsker å snakke om din økonomi med noen på telefon, så tar du kontakt med Nav sin økonomirådstelefon på 5555 3339.

Her finner du mye relevant informasjon

Digitalt kurs i hverdagsøkonomi

Larvik kommune tester ut nye måter å nå ut til sine innbyggere om personlig økonomi. Kommunen tilbyr derfor et digitalt kurs i hverdagsøkonomi.

Kurset består av åtte ulike moduler. Temaer er

 • mål og motivasjon
 • skaffe en oversikt
 • faste utgifter
 • forbruk
 • nettbank og automatisering
 • familie og sosiale forhold.
Kursutvikler. Foto
Guro Sollien Eriksrud (på bildet) har laget digital kurset Smart økonomi.

Hver modul inneholder videoer og refleksjonsoppgaver. Ulike verktøy følger også med kurset.

Varighet på kurset: 20 videoer om lag 3,5 timer (bare videoer); med oppgaver og refleksjon vil det ta omtrent 5-7 timer.
Målet med dette kurset er at deltakerne skal blir mer bevisst på hva man bruker penger på og hvordan man fordeler pengene sine. Det handler om kontroll og trygghet i egen økonomi og å oppnå mål. Det gis tips og råd om hvordan du kan flytte penger fra det som ikke betyr så mye for deg til det som betyr mest.

Kurset kan du få gratis hos Larvik bibliotek. Spør etter kurset Smart Økonomi, og du vil få tilgang til kurset frem til 30. Juni 2022.


Kurset i hverdagsøkonomi

Vi tilbyr et fysisk kurs i hverdagsøkonomi tirsdag 5. april kl. 17 .00 til 19.00 på Larvik bibliotek.

Det er to gjeldsrådgivere fra Larvik kommune som holder dette kurset.

Det skal gjennomgås flere temaer innenfor hverdagsøkonomi, som f.eks.

 • viktigheten av mål og motivasjon
 • å skaffe oversikt over egen økonomi og planlegging (budsjett)
 • nettbank og automatisering
 • kort om gjeld.
To kursholdere. Foto
Kursholderne heter Per-Christian og Agnese, og jobber som gjeldsrådgivere i kommunen.

Kurset skal gi deg råd og motivasjon slik at du kan bruke pengene dine på en smartere måte. Det handler om å flytte penger til det som betyr mest for deg, slik at du får mer trygghet, glede og opplevelser.

Kurset passer for deg som:

 • ønsker å få mer ut av pengene dine.
 • ikke vet helt hvor pengene blir av.
 • ønsker en smartere måte å styre økonomien din.
Til toppen