Bokanbefaling: Åleevangeliet av Patrik Svensson

Innhold

Ikke interessert i ålen? Det vil du bli etter å ha lest denne boken.

Om Åleevangeliet

Det er så gøy med bøker som engasjerer slik Patrik Svensons Åleevangeliet : fortellingen om verdens mest gåtefulle fisk gjør til gangs. Han tar oss på med på en reise inn i ålens interessante og gåtefulle liv som starter langt langt borte i Saragassohavet. Og ikke minst viser han oss hvordan kjente og ukjente personer opp igjennom historien helt tilbake til Aristoteles har engasjert seg i det store ålespørsmålet.

Forfatteren gir oss et historisk riss og er innom filosofien, litteraturen, kulturhistorien og ikke minst
mattradisjoner hvor ålen står i sentrum av alt dette. Er du ikke interessert i ålen?
Det vil du bli etter å ha lest denne boken. Er aldeles herlig leseopplevelse!

Åleevangeliet : fortellingen om verdens meste gåtefulle fisk av Patrik Svensson.  Gyldendal, 2019. 270 s.

Anbefales av Irene Nørberg

Til toppen