Samenes nasjonaldag 6. februar

Innhold

6. februar er det samefolkets dag og en dag for feiring av samisk kultur. Vi har boktips til deg.

Samenes nasjonaldag ble vedtatt av Samekonferansen i Helsinki i 1992. Frem til denne dagen hadde det vært mange års arbeid og kamp for egen kultur og like rettigheter. Dagen er en felles nasjonaldag for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland. Vi gratulerer med dagen! 

Vuorbbe biejvijn! (lulesamisk)

Læhkoeh biejjine! (sørsamisk)

Lihkku beivviin! (nordsamisk)

Lappskatteland av Annika Wennström

To fine, vevde samiske skobånd blir funnet på et loft i nåtid av en ung kvinne. Hvor kommer de fra, hvem har de tilhørt? Og er det samiske røtter i familien?

Historien starter i 1862. Njenna bor sammen med familien sin, skjøtter reinflokken og landområdene sine. Tilværelsen blir mer og mer konfliktfylt etterhvert som fler og fler nybrottsfolk kommer til områdene deres.

En jente går utover et viddelandskap. Gress og lyng. Fugler på himmelen. Bokomslag.

Njenna håper at Aanta Naahkeses en dag skal bli hennes. Men denne drømmen blir brått ødelagt da en nybrottsmann voldtar henne og det i tillegg får konsekvenser. Aanta Naakhese frastøter seg Njenna. Situasjonen tilspisser seg ytterligere da nybrottsmannen blir funnet død og Njennas far blir tatt inn til avhør. Njenna sliter med skyldfølelse og finner ut av at det er hun som er problemet og at hun må forlate familien. Hun legger ut på en slitsom reise og havner hos et vennlig ektepar hvor hun får datteren Ristin. Men Njenna kan ikke bli der og legger i vei videre med datteren sin.

I nåtid kjenner den unge kvinnen som fant de samiske skobåndene et sterkt behov for å finne ut sannheten om dem og hvilken tilknytning de har til familien. Dette er en slektssaga med en sterke historie som strekker seg over flere generasjoner. Den viser oss hvordan valg vi tar også påvirker kommende generasjoner og hele tiden er den samiske historien og kulturen med i fortellingen.

Anbefales av Irene

Samer sør for midnattssola: sørsamenes historie, kultur og levemåte av Leif Braseth

Denne flotte boka presenterer sørsamenes historie, levemåte og kultur. Sørsamenes historie er ulik den til samene lenger nord i landet, både med hensyn til språk, næringsdrift og tradisjon. Her får du innblikk i sørsamenes særegne historie og kultur.

Gammelt foto av en mann og kvinne i sine tradisjonelle drakter. Bokomslag.


En samisk verdenshistorie : hvordan et arktisk urfolk erobret verden, kolliderte med rasismen og blandet blod med kapitalismen av Hugo Lauritz Jenssen

I denne boka følges sporene etter samer som reiste fra kjente trakter og ut i verden. Gjennom en bok full av anekdoter får vi historien til ulike personers møte med nye og andre kulturer. Rikt illustrert.

En samisk kvinne med en gutt på fanget. Bokomslag.

Ole Henrik Magga : kamp og kompromiss av Per Lars Tonstad

En biografi om en av de fremste forkjemperne for samiske rettigheter. 

Foto av Ole Henrik Magga. Bokomslag.
Til toppen