Hurra for Nasjonal bibliotekdag 1. september!

Innhold

Hvert år feirer vi Nasjonal bibliotekdag den 1. september, og i år er temaet for dagen FNs bærekraftsmål.

Larvik bibliotek er et av mange bibliotek som markerer Nasjonal bibliotekdag.

Som bibliotek for alle som bor i Larvik kommune, jobber vi aktivt for å bidra til FNs bærekraftsmål. Hos oss er alle velkommen, uansett alder og uansett om du er fattig eller rik. Vi er en viktig brikke i å utjevne forskjeller, hjelpe til at alle har muligheter til utdanning, og til dermed å skaffe seg et anstendig arbeid.

Våre tjenester er i all hovedsak gratis og vi er stolte av å kunne tilby noe for enhver smak. Vi har en rikholdig boksamling, vi har arrangementer for store og små og vi tilbyr en møteplass for barn, ungdom og voksne. Dette er viktig for folks helse; særlig den mentale. Vi har faste tilbud som "Etter skoletid", "Ungdomsonsdag", "Endelig lørdag" og "Boksnakk" - alt er gratis å delta på (med noen unntak for forestillinger/arrangementer). Du kan fritt låne bøker og blader, både digitalt og fysisk. Vi tilbyr også tilgang til internett fra din egen pc/mobil/nettbrett eller fra våre publikumsmaskiner, og mulighet for utskrifter/kopiering/skanning. Og vi har møterom og studieplasser til fri benyttelse.

Biblioteket er ditt og mitt - vi eier det sammen, og vi deler alt det det inneholder. Er ikke det fint? Sammen skal vi også jobbe for å nå målene!

FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er en plan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene på verdensbasis innen 2030. Norge har forpliktet seg til å delta, og alle må bidra.

Dette er målene:

 1. Utrydde alle former for fattigdom i hele verden
 2. Utrydde sult, oppnå matsikkerhet og bedre ernæring, og fremme bærekraftig landbruk
 3. Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder
 4. Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle
 5. Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling
 6. Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle
 7. Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris
 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle
 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig industrialisering og bidra til innovasjon
 10. Redusere ulikhet i og mellom land
 11. Gjøre byer og bosettinger inkluderende, trygge, motstandsdyktige og bærekraftige
 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre
 13. Handle umiddelbart for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem*
 14. Bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som fremmer bærekraftig utvikling
 15. Beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold
 16. Fremme fredelige og inkluderende samfunn for bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer
 17. Styrke gjennomføringsmidlene og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

* I erkjennelsen av at FNs rammekonvensjon om klimaendring er det viktigste internasjonale og mellomstatlige forumet for forhandlinger om globale tiltak mot klimaendringer.

Kilde: Utenriksdepartementet

Bærekraftsbiblioteket

Bærekraftsbiblioteket består av boklister med aktiviteter til alle 17 bærekraftsmålene, og tilbyr deltakerne en litterær og samtalebasert forståelse av verdens felles arbeidsplan. Bærekraftsbiblioteket er et opplegg for skoler, biblioteker og andre organisasjoner til å arrangere lesesirkler for barn i alderen 6–12 år.

Vi vil anbefale en titt på boklistene som er laget til hvert bærekraftsmål. Vi låner ut bøkene, og om det er en bok vi ikke har i samlingen skaffer vi den enten ved å kjøpe den inn eller låne den inn fra et annet bibliotek. Ta kontakt, så hjelper vi deg gjerne med å skaffe de bøkene du trenger.

Biblioteket Screens FB Elementer 1200X630

Hurra for Nasjonal bibliotekdag!

Til toppen