Larvik bibliotek 120 år - jubileumsfilm

Innhold

Larvik bibliotek er 120 år!!! !Gjennom alle disse årene har biblioteket vært en kilde til kunnskap, inspirasjon og fellesskap. I begynnelsen var det mest et sted for å oppbevare og låne ut bøker, men det har utviklet seg til å bli mye mer.

I dag er Larvik bibliotek et knutepunkt for læring, kreativitet og kulturell utveksling. 

I tillegg til at digitaliseringen har endret bibliotekene og  verden for øvrig, har formålet og bruken også endret seg. Vi skal fortsatt drive folkeopplysning, litteraturformidling og bringe kulturarven videre, men nå også i form av arrangementer, aktiviteter og utadrettet virksomhet.  Biblioteket har blitt den viktigste møteplassen i kommunen, og er viktige for å nå bærekraftsmålene. Vi sikrer god utdanning, god helse og livskvalitet, sørger for mindre ulikhet og for bærekraftige byer og lokalsamfunn.

Larvik bibliotek har allerede en stolt historie bak seg, og fremtiden ser like spennende ut. Vi ser frem til de kommende årene med nysgjerrighet, åpenhet og en forpliktelse til å gi mennesker i Larvik det beste bibliotektilbudet. Kan vi feire 125 år i et nytt og fremtidsrettet bygg?

Gratulerer til alle Larviks innbyggere. Bruk biblioteket! Det er ditt!

En stor takk til lånere og ansatte som har stilt opp til filming og til Tonje Pedersen som har stått for filming og redigering.

Til toppen