Mangfoldprisen 2018

Innhold

Larvik kommune deler ut Mangfoldprisen, og i år gikk prisen til Larvik bibliotek. Vi er veldig stolte!

Denne artikkelen ble første gang publisert 21.desember 2018 og er overført fra tidligere nettsider.

Begrunnelse for tildelingen

Mangfoldprisen

for 2018 tildeles prisen
LARVIK BIBLIOTEK

Larvik kommunes mangfoldpris er ment å stimulere og synliggjøre interne virksomheter som kan vise til gode erfaringer gjennom bevisst mangfold og integrering som verdifulle ressurser og tileggskompetanser. Samtidig spre kunnskap og inspirasjon til andre om tiltak som tilrettelegger for etnisk mangfold i samfunnet og arbeidslivet.

Hovedarbeidsmiljøutvalget tildeler årets pris til Larvik bibliotek.

Larvik bibliotek er aktive i å skape en inkluderende arena for alle. De er opptatt av å utvikle sine tjenester og er stadig søkende etter gode tiltak som skal tilrettelegge for etnisk mangfold og forståelse. Larvik bibliotek arbeider godt og målrettet for å sikre kunnskap ved å ta opp utvalgte temaer som er viktig for Larviksamfunnet. At Larvik er blitt en friby for forfulgte forfattere, er mye Larvik bibliotek sin fortjeneste, de har vært aktive pådrivere for å få det etablert. Deres arbeid stimulerer til gode møteplasser der alle føler seg sett og blir godt ivaretatt, og de er en sterk bidragsyter i viktig informasjonsarbeid.

Vi sier tusen takk for Mangfoldprisen 2018.

Mangfoldprisen2018 800 (1)

Kunstverk

145493443 1329266594132689 6961248465210427578 N
Til toppen