Meråpent (ubemannet) bibliotek

Innhold

For å kunne utvide tilbudet vårt, må vi dessverre stenge tilgangen til meråpent (ubemannet) to dager. Dette gjelder både Stavern, Sentralen i Svarstad og studiesonen i Larvik.

Vi flytter vår server for å kunne tilby meråpent (ubemannet) bibliotek i Larvik. Det betyr dessverre at meråpent (ubemannet) bibliotek mest sannsynlig vil være utilgjengelig tirsdag 14. mai og onsdag 15. mai. Så snart flyttingen er utført vil det være mulig å logge seg inn igjen i Stavern og på Sentralen i Svarstad.

I Larvik åpner vi opp hele biblioteket som meråpent så snart alt er på plass.

Vi minner om at alle som vil benytte meråpent må signere kontrakt med oss. Dette gjør du enten digitalt i Bibliofil eller på papir i bemannet tid.

"Viktig melding til alle som bruker biblioteket i meråpent (ubemannet) tid" tekst + bibliotekets logo, og et grønt stort utropstegn. Illustrasjon
Til toppen