Bibliotektjenesten i Larvik fengsel

Innhold

Hver tirsdag bemanner vi vårt bibliotektilbud i Larvik fengsel.

Larvik fengsel er en enhet med høyt sikkerhetsnivå og fengselet har ordinær kapasitet på 16 plasser.

Larvik bibliotek drifter et lite bibliotektilbud ved fengselet.

Biblioteket består av en enkel men variert bokstamme, med stor bruk av hovedbiblioteket. Dersom det er noe som etterspørres, hentes dette inn fra hovedbiblioteket i Larvik eller via innlån fra andre bibliotek i landet.

Vi er tilstede en gang i uka.

Biblioteket tilbyr noen arrangementer med eksterne forelesere. Dette er innen forskjellige tema. Vi har også ulike hobbyaktiviteter, enten med ansatte fra hovedbiblioteket og bruk av egne ressurser, eller fra eksterne. 

Dette er en tjeneste som er finansiert med statlige midler via Nasjonalbiblioteket.

Til toppen