Ordensregler

Innhold

Ordensregler for Larvik bibliotek

Generelt

Alle besøkende må rette seg etter bibliotekets regelverk og alminnelige regler for god oppførsel.

Personalet vil i første omgang høflig gjøre oppmerksom på de krav biblioteket stiller til brukerne. Dersom slik henstilling ikke etterkommes, kan vedkommende vises bort fra biblioteket.

Rusmiddelbruk

Personer som er påvirket av rusmidler,og personer som kjøper eller selger rusmidler skal vises bort fra biblioteket.

Annen sjenerende framtreden

Personer som opptrer truende eller som på annen måte er til sjenanse for det øvrige publikum på grunn av støy, lukt etc. skal vises bort fra biblioteket.

Bortvising fra bibliotekets område betyr ikke varig utestenging. Det er et tiltak i her og nå-situasjon. Varig bortvising vil være et alvorlig inngrep i den enkeltes rettigheter og vil kreve behandling i samsvar med forvaltningsloven.

Larvik bibliotek januar 2013

GrevLing liker å rote litt på biblioteket. Så lenge han rydder opp etter seg synes vi det er greit.
Til toppen