Byjubileum: Industri og arbeidsliv

Innhold

Kystbyen Larvik er et av Norges eldste industristeder, med jernverk og trelast som sentrale aktører. Her finner du oversikt over litteratur som sier noe om hverdagsliv og arbeidsliv i Larvik.

Industri og arbeidsliv i Larvik

Fritzøe jernverk og jernverksindustrien ble etablert rundt Farris elva på 1600-tallet. I Larvik har det blant annet også vært Fyrstikkfabrikk på Agnes, Potetmelsfabrikk, Soyamelfabrikk, en stor og viktig trelastindustri, skipsindustri og steinindustri. På Torstrand lå Alfred Andersens Mekaniske verksted og Norsk Impregneringskompani. Disse bedriftene og mange andre har hatt mye å si for Larvik som by og samfunn. Vi har funnet frem et lite utvalg bøker som gir informasjon og kunnskap om deler av Larviks industri og arbeidsliv. 

Fra jernverkenes historie i Norge : Hammerslag på hammerslag
H.O. Christophersen

I denne boka får du en kulturhistorisk vandring til gamle norske jernverk. Deriblant Fritzøe jernverk. Og du får et lite glimt inn til Larvik.

Tegning av en arbeider med slegge . Bokomslag.

Få norske byer har en så direkte føling med det åpne hav som Larvik. Byen ligger ikke bare ved sjøen, den ligger ved havet.
Ingen bedrift i den norske jernsaga er så ladet med spenning som Fritzøe, ingen fremviser et så mangfoldig og sterkt skiftende persongalleri.

(side 126-127)

Boka finnes digitalisert og leses i fulltekst hos Nasjonalbiblioteket og vi har papirboka.

Langestrand og Fritzøe værk : et jernverkssamfunn ved havet
Ragnar Kristensen

I denne boka sies det at "Langestrands historie kan ikke forstås uten Fritzøe Værk. Den sosiale sammensetningen på Langstrand var betinget av jernverkets behov for spesialisert arbeidskraft" s. 15

Bokomslag

Dette første bindet om Langestrand forteller om jernverket og bydelen som vokste frem rundt jernverksdriften. Bind to "Langestrand - Fra Bellevue til skrubbehull" har fokus på tiårene etter jernverkets opphør i 1868. Bøkene om Langestrand gir et fint bilde av bydelens historie og etablering rundt industrien, av byggeskikk, hverdagsliv, dramatiske hendelser og menneskeskjebner. 

Forslag til mer litteratur

Til toppen