Et år med pandemi - hva gjør det med kropp og sjel?

Innhold

Hvordan virker et år med pandemi inn på oss? I 2020 ble det er skrevet flere bøker om hverdagen vår under pandemien..

Kunst og litteratur speiler tiden vi lever i. 

Er du av dem som tenker at det holder å leve med koronarestriksjoner og bekymringer i hverdagen, du trenger ikke å lese om det også, - ja da er ikke disse bøkene noe for deg. I hvert fall ikke akkurat nå.

Men kanskje er du av dem som gjerne vil lese om andres opplevelser og tanker om den spesielle tiden vi lever i? Da kan listen over disse bøkene være verdt å se på.  I løpet av det siste året har det nemlig kommet flere og ulike bøker om livet under pandemien. 

 

Virusvår - unge stemmer om en ny virkelighet 

Og de unge stemmene er fra ulike steder i landet, de har ulike interesser, er ulike av utseende, er ulike på så mange måter, det de har felles er at alle er unge og alle mener noe om Covid 19. Og så har de satt egne ord på dette viruset som ingen har kunnet unngå å høre om.

Det er 34 tekster som er brutale, ettertenksomme, triste, håpefulle, ja, de speiler alt de unge føler rundt denne pandemien. Jeg håper noen vil sette melodi til noen av disse tekstene, det er de absolutt verdt! Tekstene er valgt ut av DUS – Den unge scene og Pax Forlag.

Anbefales av Eileen.

nokon har meir tid
mange har mindre tid
alle har anna tid

Fra (prolog) i diktsamlingen Dette er andre dagar av Ruth Lillegraven, Tiden 2020. Side 7.

Dette er andre dagar av Ruth Lillegraven

Tilgjengelige dikt om personlige tanker og opplevelser da pandemien stengte verden ned i mars 2020. Som sitatet fra starten av boken sier, - alle fikk en annen tid. Hjemmeskole og hjemmekontor, permitert fra jobb eller enda mer å gjøre. 

Bokomslag.

Karantene, sosial distanse, håndspriting og smitteverne. Dikt fra det nære her hjemme til det mer globale.

Logg 12. mars – 1. mai 2020
Litteratur fra en pandemi - antologi

Kolon forlag inviterte forfatterne de har i stallen sin, til å levere de skjønnlitterære bidragene som er samlet i denne antologien. 

Målet var å samle tekster som sa noe om hvordan man opplevde disse første månedene av pandemien.  

Bokomslag

Resultatet ble tekster med stort spenn. Her finner du blant annet dagboknotater, dikt, noveller, utdrag fra lengre tekster og essays. 

Du finner tekster av 28 forfattere, deriblant Steinar Opstad, Gunnhild Øyehaug, Cecilie Løveid, Henning Hagerup, Thomas Marco Blatt og Jørgen Gunnerud. 

De første dagene av Maja Lunde

Denne romanen er en serie med korte tekster i dagboksform som tar deg med tilbake til de første dagene da alt stengte ned mars 2020. 

Boka åpner med 11. mars og tar oss med gjennom mars måned. Og denne måneden preget oss alle.

Bokomslag

Fra å bevege seg fra vår vante hverdag, til unntakstilstand, og etter hvert den nye "normalen". 

Ord i krise - refleksjoner om håp i koronaens skygge av Henrik Syse

I denne boka skriver filosof Henrik Syse om hvordan det er å leve midt i en pandemi. Midt i en krise. 

Temaer som ofte dukker opp når det er krise kan være Frykt, skam, ansvar, nærhet og distanse. Men også tro og håp. Dette er noen av temaene Syse reflekterer rundt i denne boken. 

Til toppen