Fokus på naturmangfold - "Relikivier - jordas juveler"

Innhold

Lørdag 6. august åpner utstillingen "Relikvier - jordas juveler" i Bølgen. I september følger biblioteket opp med ekstra fokus på klima og miljø.

Relikivier Jordas Juveler

foto: Arild M. Knutsen

I september har biblioteket fokus på klima- og miljøutfordringene som verden står overfor. Vi har valgt å fokusere på hvilke valg vi som innbyggere kan ta for å gjøre ting litt bedre. Dette blir en måned med fokus på gjenbruk, riktig sortering, sykling, natur og mye annet. Alt under fanen “Valga vi tar - grønn måned på Larvik bibliotek”.

Med på laget har vi fått naturfotografene Torgeir Wittersø Skancke og Arild Marum Knutsen som i august arrangerer utstillingen “Relikvier” i Bølgen kulturhus. Det er svart-hvitt-fotografier, faktainformasjon og videofilm.

Temaet for utstillingen er naturkrisen, de beskriver det selv på denne måten: 

“Jorda myldrer av liv. Vitenskapen har beskrevet 1,7 millioner arter, men antallet antas å kunne være så høyt som 30 millioner. Hver av dem har unik egenart, levevis og skjønnhet.

Men nå er noe i ferd med å skje: Aldri i menneskets historie har utryddelsen av artene på jorda foregått så raskt. Og aldri i menneskets historie har mengden dyreliv, fugler, fisk og insekter gått så sterkt tilbake. Forskere regner med at livet på jorda kan ha gått tilbake med så mye som 70 prosent de siste 50 årene.

Dette kalles naturkrisen.

Her i Norge regnes hele 2752 av artene som truede. Dette er en økning på 400 arter bare siden 2015.

Dette er fakta:

Mengden norske sjøfugler er redusert med 50 prosent på bare 40 år.
De norske blomsterengene har gått tilbake med så mye som 90 prosent.
Og mengden fugler i det norske kulturlandskapet er redusert med 40 prosent på bare 20 år.

Med prosjektet RELIKVIER – jordas juveler – ønsker vi å vise fram noe av det fantastiske naturmangfoldet som omgir oss – før det er for sent.”

Til toppen