Lesesalen i Stavern åpner snart

På grunn av utskiftning av rør måtte vi dessverre stenge lesesalen i Stavern fra 3. mai. Arbeidet har tatt lenger tid enn først antatt, men nå er det snart klart for gjenåpning.

I disse ukene har vi dessverre ikke kunnet tilby stille lesesalsplasser i Stavern. Men om du har mulighet til å ta turen inn til Larvik, har vi mange sitteplasser der man kan sitte og lese på hovedbiblioteket i Nansetgata 12. Vi tilbyr også en liten lesesal med to plasser, disse kan ikke reserveres så her er det førstemann til mølla. I tillegg har vi noen små møterom/grupperom som kan reserveres. Dette finner du mer informasjon om her:

System.AggregateException: One or more errors occurred. (Object reference not set to an instance of an object.)
 ---> System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
  at Umbraco.Extensions.PublishedContentExtensions.Url(IPublishedContent content, IPublishedUrlProvider publishedUrlProvider, String culture, UrlMode mode)
  at Munibaze.Core.Extentions.PublishedContentExtentions.GetShortcutInfo(IPublishedElement element) in C:\aSource\munibaze\Muni.Web\Core\Extentions\PublishedContentExtentions.cs:line 233
  at AspNetCore.Views_Partials_Grid_Editors_DocTypeGridEditor_linkListDTGE.ExecuteAsync() in D:\sites\ny.larvik.kommune.no\Views\Partials\Grid\Editors\DocTypeGridEditor\linkListDTGE.cshtml:line 18
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.ViewViewComponentResult.ExecuteAsync(ViewComponentContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentInvoker.InvokeAsync(ViewComponentContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewComponents.DefaultViewComponentHelper.InvokeCoreAsync(ViewComponentDescriptor descriptor, Object arguments)
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.Threading.Tasks.Task.ThrowIfExceptional(Boolean includeTaskCanceledExceptions)
  at System.Threading.Tasks.Task`1.GetResultCore(Boolean waitCompletionNotification)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.RenderDocTypeGridEditorItem(IViewComponentHelper helper, IHtmlHelper htmlHelper, IPublishedElement content, String editorAlias, String viewPath, String previewViewPath, Boolean isPreview)
  at Our.Umbraco.DocTypeGridEditor.Helpers.DocTypeGridEditorHelper.RenderDocTypeGridEditorItem(IViewComponentHelper helper, IHtmlHelper htmlHelper, Object model)
  at AspNetCore.app_plugins_doctypegrideditor_render_doctypegrideditor.ExecuteAsync() in D:\sites\ny.larvik.kommune.no\app_plugins\doctypegrideditor\render\doctypegrideditor.cshtml:line 4
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageCoreAsync(IRazorPage page, ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderPageAsync(IRazorPage page, ViewContext context, Boolean invokeViewStarts)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor.RazorView.RenderAsync(ViewContext context)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.RenderPartialCoreAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData, TextWriter writer)
  at Microsoft.AspNetCore.Mvc.ViewFeatures.HtmlHelper.PartialAsync(String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
  at AspNetCore.Views_Partials_grid_editors_base.ExecuteAsync() in D:\sites\ny.larvik.kommune.no\Views\Partials\grid\editors\base.cshtml:line 11

På biblioteket i Stavern er det dessverre ikke mulighet for å sitte med studier nå. 

Student med bok står foran tavle med formler. Blåtoner på hele bildet. Foto
Bildet er tatt av Gerd Altmann, Pixabay
Til toppen