Nasjonal bibliotekdag 2022 - Frivillighetens år

Innhold

1. september markeres Nasjonal bibliotekdag. Årets tema er frivillighet. Kom innom og møt noen av Larviks mange frivillige organisasjoner mellom kl 12 og 18!

Markering på biblioteket

Bibliotekene er viktige for frivilligheten og frivilligheten er viktig for bibliotekene: På bibliotekene kan frivillige få et sted der de kan låne lokaler til å ha møter og arrangementer, og de kan benytte seg av ressursene til å drive virksomheten sin. Organisasjonene kan være med å bidra til at bibliotekene er et sted for alle innbyggere i lokalsamfunnet.

Denne dagen kommer noen av Larviks mange frivillige organisasjoner for å markere seg på biblioteket. 

2022 er frivillighetens år og arrangeres av Frivillighet Norge. Dette året skal synliggjøre det viktige arbeidet som blir gjort av frivillige organisasjoner.

Nasjonal bibliotekdag markeres 1. september hvert år. Dette er dagen som setter biblioteket på dagsorden og viser frem det viktige arbeidet som bibliotekene gjør. Og i år er tema for dagen Frivillighet.

Frivillighetens museum

Besøk dette flotte digitale museet og lær litt mer om noen av våre mange frivillige organisasjoner.

Frivillighetens museum er en digital utstilling arrangert i forbindelse med Frivillighetens år 2022 – en markering for å feire frivilligheten Norges viktigste lagarbeid. Frivillighetens år er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding, og det er Frivillighet Norge som står for organiseringen av innsatsen gjennom året.

Logo Nasjonal Bibliotekdag 400X400
Frivillighetens Ar 2022 Edited 800X451
Til toppen