Økonomisk rådgivning

Innhold

Økonomi har sin opprinnelse fra det greske ordet oikos som betyr husholdning, og nomos som betyr lære eller lov. Oversatt til norsk betyr det «læren om hushold» og brukes med forskjellige betydninger.

Personlig økonomi

De fleste tenker nok på ord som budsjett, investering, tall, lån og rente når vi snakker om økonomi, men det handler om så mye mer enn det. Personlig økonomi (husholdningsøkonomi) handler først og fremst om følelser, vaner, handlinger og kunnskap.

Alle har en økonomi som påvirker livene våre og valgene vi tar. Bekymringer om økonomi kan gi negative konsekvenser for helsen vår, og gjøre det vanskelig å ha fokus på andre viktige ting i livet. Det å skaffe seg en oversikt over egen økonomi vil, for de aller fleste, gi en økt opplevelse av kontroll og gjør oss i stand til å ta bedre valg. Har man ikke oversikt er det lett å føle at situasjonen er mer håpløs enn den egentlig er.

Det er mange husholdninger i Norge som har økonomiske problemer eller står i fare for å få det. En studie av Christian Poppe viser at 25 prosent av norske husholdninger vil ha vanskeligheter med å klare en uforutsett utgift. Ønsker du å snakke med noen om din økonomi? Les denne artikkelen for å se hva Larvik kommune kan tilby, og hva som passer for deg.

Noen utvalgte bøker

Økonomisk rådgivning i Larvik

Larvik kommune tilbyr økonomisk rådgivning for alle innbyggere i kommunen. Tilbudet er gratis, og det inneholder rådgivning tilpasset din situasjon.

Du kan få hjelp til å:

  • skaffe en god oversikt over din økonomi.
  • se på muligheter for å øke inntekter og redusere utgifter.
  • håndtere hverdagsøkonomien.
  • finne løsninger på et gjeldsproblem.

For at du skal få et best mulig utbytte av rådgivningen, så forventes det at du bidrar på best mulig måte for å bedre din egen økonomiske situasjon.

Tjenesten dekker ikke investeringsrådgivning eller rådgivning for bedrifter og egen næring.

Ikke vent med å ta kontakt, dersom du har utfordringer med din egen økonomi. Ønsker du å bestille time for økonomisk rådgivning, ta kontakt med Nav på tlf 5555 3333. Hvis du heller ønsker å snakke om din økonomi med noen på telefon, så tar du kontakt med Nav sin økonomirådstelefon på 5555 3339.

Her finner du mye relevant informasjon

Til toppen