Sarah Zahid er vinner av Herman Wildenveys poesipris for 2023

Innhold

Sarah Zahid er 27 år og har vokst opp i Oslo. Hun har gitt ut to bøker: «La oss aldri glemme hvor godt det kan være å leve» og «Bjørnholt vgs». For disse to diktsamlingene tildeles hun Herman Wildenveys poesipris for 2023. 

I sin begrunnelse for utdelingen av prisen sies det blant annet:

“Begge samlingene er tett knytta til flerkulturelle miljøer på Oslo øst, og Zahid bruker ofte seg selv og sine opplevelser som utgangspunkt for sine lyriske betraktninger, ikke minst i debutboka. 

Diktene fokuserer i stor grad på det livet hun har levd, men også de menneskene hun har levd sammen med i barndom og ungdom. Det kan handle om forventninger; fra familie, venner, samfunn og seg selv. Det kan være om ensomhet, kjærlighet, drømmer, lengsler; alt som ikke minst tilhører ungdommens livsfase. 

Zahid er en nøktern poet som hverken tegner et idylliserende eller negativt bilde av miljøet. Her er nyansene med. Og hun bruker ofte befriende humor om det hun opplever og ser. Diktene er på ingen måte politiske innlegg om fremmedkulturelle miljøer på Oslo øst, men heller personlige refleksjoner over livene som leves der. Det er det som er Zahids styrke; hun løfter fram et miljø slik at vi blir kjent med det og forstår det bedre. Det kan bidra til å bryte ned fordommer mot annerledes tenkende og troende; og det er ikke et lite bidrag i det som til tider kan være et polarisert samfunn.“

Portrett: Sarah Zahid
Sarah Zahid Foto: Marteline Nystad
Herman Wildenvey, portrett. Tegning
Herman Wildenvey. Tegnet av Kristoffer Sinding-Larsen

Om prisen

Herman Wildenveys poesipris har vært delt ut siden 1996 og i år deles den igjen ut i Stavern slik tradisjonen var i mange år. Tidligere var prisen en del av Wildenvey-selskapets arbeid, men ble videreført etter at selskapet ble lagt ned. 

Om utdelingen

Når Sarah Zahid mottar Herman Wildenveys poesipris 2023 foregår overrekkelsen på Wildenveys fødselsdag 20.juli kl 13.00 i Kongesalen i Kommandantboligen på Fredriksvern Verft, i Stavern.   

Etter overrekkelsen i Stavern går turen til Larvik der prisvinneren kl.15.00 avduker en inskripsjon med hennes eget dikt “Bursdag”

Avdukingen er åpen for alle interesserte. 

Prisvinneren og hennes ledsagere inviteres deretter spesielt til forfatterne Gisken og Herman Wildenveys hjem «Hergisheim» og får besøke Hermans arbeidsværelse. 

Dagen avsluttes med en festmiddag i den ærverdige Aamodtsalen  i Hotell Wassilioff. 

21. juli rekker prisvinneren lunsj og omvisning på Tanum prestegård, det tidligere hjemmet til forfatteren Hanna Winsnes. 

Slik knyttes forbindelsen mellom den unge prisvinneren og tre folkekjære forfattere fra Stavern og Brunlanes Hanna Winsnes, Gisken og Herman Wildenvey. 

Til toppen