Uke 17 : Bærekraftsuka

Innhold

FNs bærekraftsmål består av 17 mål og er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.

UKE 17 er bibliotekenes bærekraftsuke. Denne uka markerer vi bibliotekenes arbeid med å nå bærekraftsmålene til FN. Uke17 er valgt fordi det er 17 bærekraftsmål, og bærekraftsmål 17 er valgt fordi det handler om samarbeid for å nå målene.

Mål 17: Samarbeid for å nå målene

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling.

Logo for uke 17 med alle FNs bærekraftmål

Bibliotek er i seg selv bærekraftig:

  • Vi kjøper inn medier som lånes ut til mange. Det er gjenbruk satt i system! En bok i våre samlinger kan glede mange lesere.
  • Biblioteket er gratis å bruke, og det er for alle.
  • Bibliotek er en demokratisk rettighet, nemlig retten til kunnskap. Alle skal ha mulighet til å skaffe seg den kunnskapen de ønsker. Og det er gratis å låne.
  • Biblioteket er et av få steder der alle kan komme inn uavhengig av sosial status

Vi er opptatt av klimaspørsmål og en grønnere hverdag, og har tatt noen grep som vi mener kan bidra. En liten dråpe i havet, men havet består jo av mange små dråper.

Vi har sluttet med plastposer
Verket syr gjenbruksnett til oss. Disse låner vi ut på lik linje med bøker, med en lånetid på 4 uker og mulighet til å fornye.

Vi har sluttet med papirkopper på arrangementer
I stedet har vi samlet inn masse krus som ingen ville ha, og bruker de. Oppvasken skjer i Bokbiten kafé

Vi arrangerer med klima for øyet, feks

  • fikseverksted
  • klesbyttedag
  • lageaktiviteter med gjenbruksmaterialer
  • litteraTUR

Og når vi drar på studietur, tar vi toget!

Vi gjenbruker også møbler fra andre kommunale virksomheter der det er mulig. Larvik kommune har et godt system for gjenbruk av både møbler og andre ting. Det heier vi på!

Denne uka vil du finne en utstilling med bøker om bærekraft på biblioteket i Larvik. 

Bøker om bærekraft

Her kan du lese mer om FNs bærekraftsmål

Logo for uke17 - bibliotekenes bærekraftuke
Til toppen