Verdens vanndag

Innhold

22. mars markeres Verdens vanndag.

Grunnvann er verdens viktigste ferskvannsressurs, og i store deler av verden eneste kilde til rent vann. Økende befolkning, økt menneskelig aktivitet og klimaendringer utgjør imidlertid en stadig økende trussel for grunnvannet. For å oppnå bærekraftsmålene om rent vann til alle og å utrydde sult må vi både beskytte og øke kunnskapen om denne ressursen.

(Fra UNESCO sin nettside, https://unesco.no/verdens-vanndag-2022/)

Om vann - gode kilder

Boktips

Geologica : den store boken om jorden : klima, vulkaner, elver, dyreliv, planter, fjorder, ørkener, fjell hovedkonsulenter Robert R. Coenraads og John I. Koivula

Her får du informasjon om dannelsen av jorden og epokene i jordens geologiske historie. 

Design Uten Navn 2022 03 17T131017.900

Boka tar for seg landformer og landskap, klima, vulkaner, planter og dyreliv, ørkener, fjell, fjorder og elver... I tillegg inneholder boka foto, kart, fly- og satelittbilder.

Design Uten Navn 2022 03 17T135659.713

Faktabøker for barn

Til toppen