Friby

Innhold

Larvik er en friby. Men hva innebærer det? Hva er en friby? Hva er en ICORN-forfatter, og hvordan fungerer ordningen?

Hva er en friby?

En friby er en by som har påtatt seg å være vertskap for en forfulgt forfatter, journalist eller kunstner i opptil 2 år. Arbeidet er organisert gjennom den internasjonale organisasjonen ICORN, International Cities of Refuge Network. ICORN samarbeider tett med PEN International som overvåker situasjonen i verden for forfattere, journalister, avistegnere og andre som blir forfulgt for sine ytringer. For forfatterne/kunstnerne betyr fribyordningen at de kommer seg i trygghet, og oftest finner de ro til å gjenoppta arbeidet sitt. Har forfatteren familie er det vanlig at også denne får komme til fribyen.

Hvem er de som finner tilflukt?

En person som skal komme inn under fribyordningen, må være forfatter, journalist eller kunstner med en viss produksjon og beviselig være truet eller forfulgt i sitt hjemland på grunn av sitt virke. Den inkluderer i dag både de som skriver skjønnlitterære og faglitterære verk, er poeter, redaktører, oversettere, forleggere, journalister, tegneserietegnere, kunstnere, musikere og låtskrivere.

Hvordan fungerer ordningen?

En person som blir invitert til en friby har formell status som ICORN-gjest i en periode på to år. I Norge har ICORN, i samarbeid med Norsk PEN, mulighet for å fremme søknad om asyl for forfatterne og kunstnerne. Dermed har de mulighet for å bli boende i landet ut over de to første årene.

Larviks rolle som vertsby/vertskommune er først og fremst koordinerende. Vi legger til rette for at de som får opphold skal kunne fortsette arbeidet sitt og utvikle kontakter i litterære og kunstneriske miljøer. Fribyordningen i Larvik forvaltes av Larvik bibliotek gjennom en fribykoordinator som er ansatt der. Forfatteren har kontorplass ved biblioteket.

ICORN i Norge

ICORN-sekretariatet ligger i Stavanger, og Stavanger var Norges første friby. Du kan lese mer om ICORN på www.icorn.org.

Det finnes i dag 24 fribyer i Norge.

Fribyforfattere i Larvik

I september 2018 fikk Larvik sin første fribyforfatter, Wesam Almadani (f. 1983) som kommer fra Gaza, Palestina. Hun har tidligere skrevet poesi og noveller, og har utgitt sin første roman på arabisk i løpet av sin fribyperiode i Larvik.

Kontakt henne gjerne: wisamelhoda@gmail.com

Portrett av Wesam Al Madani. Foto
Portrett av Moloud Hajizadeh. Foto

Vår andre fribygjest Moloud Hajizadeh, kom til Larvik i april 2021. Hun er journalist og kvinnerettighetsforkjemper, og kommer fra Teheran, Iran.

Kontakt henne gjerne: mo.hajizadeh64@gmail.com

Film fra Norsk Pen, publisert 17. november 2020:

Wesam Al Madani: «Under det arabiske bordet»

En liten film om Friby-ordningen, laget av Benyamin Farnam for Norsk PEN

Kontakt

  • Kine Gokstad Bibliotekar
Til toppen