Pliktavlevert materiale

Innhold

Nasjonalbiblioteket gir tilgang på pliktavlevert materiale. For å få tilgang kan du sende inn søknad til ditt lokale bibliotek.

Tilgang

Nasjonalbiblioteket gjør det nå mulig å få tilgang på pliktavlevert materiale. Dette er materiale som er levert inn for bevaring i tråd med bestemmelsene i pliktavleveringsloven.
Tilgangen gjelder kun forsknings- og dokumentasjonsformål. Du må derfor bekrefte at det er slike formål du ber om tilgang for.

Hvordan får jeg tilgang?

For å få tilgang på materialet kreves personlig oppmøte på ditt lokale folkebibliotek, hvor din innsendte søknad godkjennes av personalet. Du må logge deg inn på Nasjonalbibliotekets tjenester med MinID eller Feide-ID. Din tilgang til materialet gjelder i åtte timer, eller to timer ved inaktivitet. Tilgangen kan bare benyttes inne i bibliotekets lokaler.

Materialet kan ikke lastes ned eller deles videre. Maks to personer kan ha tilgang på et objekt samtidig, og det er ikke mulig å reservere eller sette seg på venteliste. Om materialet du vil ha er opptatt må du prøve igjen senere.

Til toppen