Brukergaranti

Innhold

Hva kan du forvente som bruker av bibliotektjenesten?

Formål

Bibliotekets overordnede målsetting bygger på Lov om folkebibliotek av 20. desember 1985:

”Folkebibliotekene skal ha til oppgave å fremme opplysning, utdanning og annen kulturell virksomhet gjennom informasjonsformidling og ved å stille bøker og annet egnet materiale gratis til disposisjon for alle som bor i landet. Det enkelte bibliotek skal i sine tilbud til barn og voksne legge vekt på kvalitet, allsidighet og aktualitet. Virksomheten skal være utadrettet, og tilbudene skal gjøres kjent. Folkebibliotekene er ledd i et nasjonalt biblioteksystem”.

Tjenestens innhold

Larvik bibliotek skal gi alle i kommunen mulighet til å:

 • låne bøker, inkludert storskriftbøker og lydbøker, tidsskrifter, dvd og mikrofilmede aviser.
 • få tilgang til informasjon og råd og veiledning i bruk av informasjonskilder
 • låne musikk. Bibliotekets musikk-cd’er er en gave fra Norsk Kulturråd – det kjøpes inn noe musikk ut over dette.
 • lese aviser og tidsskrifter på mange språk
 • få kulturelle opplevelser som utstillinger, eventyrtimer, teater, foredrag og forfatterkvelder
 • benytte lokalt arkivmateriale i lokalhistorisk samling
 • bruke publikums-pc’er med tilgang til Internett
 • bruke kopimaskin
 • bruk biblioteket hjemmefra – via bibliotekets hjemmesider er det tilgang døgnet rundt til bl.a.:
  – søking i bibliotekets baser med mulighet for bestilling og reservering
  – Min side – sjekk din egen lånekonto og ev. plass på venteliste
  – elektronisk post

Hvem kan få tjenesten

Alle kommunens innbyggere og alle som oppholder seg i Larvik midlertidig kan få lånekort
Dersom du pga. høy alder ikke kan komme til biblioteket kan du etter avtale få brakt bøker hjem til deg

Som bibliotekets bruker kan du forvente at

 • det er gratis å låne
 • det skal være enkelt å bruke biblioteket
 • svar enten direkte, pr. telefon eller e-post
 • dine henvendelser behandles konfidensielt
 • vi låner bøker fra andre bibliotek når du har behov for det og du får svar innen 10 arbeidsdager dersom de ikke kan skaffes
 • omfattende og vanskelige spørsmål besvares innen 3 arbeidsdager
 • vi tar imot ros og ris og forslag til forbedringer og at du får tilbakemelding innen 7 dager
 • vi tar imot forslag til innkjøp og at disse blir vurdert av bibliotekets innkjøpskomite
 • bibliotekets utvikling skjer i overensstemmelse med brukernes behov

Vi forventer av deg som bruker at

 • du gir tilbakemelding på tjenestene våre
 • du kjenner bibliotekets låneregler
 • du følger bibliotekets regler for internettbruk
 • du alltid har med lånekortet når du skal låne
 • du overholder lånefrister, slik at andre også får tilgang til bøkene
 • du behandler bibliotekets materiale på en forsvarlig måte

Ansvar for tjenesten:
Enhetsleder: Kari Moldvær
Telefon: 33 17 10 50
e-post: kari.moldvar@larvik.kommune.no

Til toppen