Kontrakt: meråpent bibliotek

Innhold

Denne kontrakten gir deg tilgang til ubemannet bibliotek. Kontrakten kan du signere digitalt på Min side i Bibliofil eller ved å skrive ut og levere på biblioteket i Larvik, på Sentralen eller på biblioteket i Stavern.

Avtale om å bruke meråpent bibliotek mellom Larvik bibliotek

og ………………………………………………..........................................................(navn og fødselsdato)

BRUK BLOKKBOKSTAVER

  • Lånekortet og pinkoden er personlig og skal ikke benyttes av andre.

  • Jeg skal ikke slippe inn andre på mitt kort. Foreldre/foresatte i myndig alder kan ta med seg barn under 16 år, men disse skal ikke forlates alene i lokalene. 

  • Aldersgrense for egen tilgang er 16 år.

  • Biblioteket kan utestenge meg dersom jeg bryter reglene

  • Ved hærverk vil forholdet anmeldes til politiet, og jeg er økonomisk ansvarlig for eventuelle skader. 

  • Jeg skal ikke forlate personlige eiendeler uten tilsyn og opphold skjer på eget ansvar.

  • Jeg er klar over at lokalene har kameraovervåkning.

Jeg har lest informasjonen om tilbudet og godtar kontrakten.

Dato: ……………….  Signatur: ……………………………………………..............................…

 

Vårt felles bibliotek

Biblioteket er mitt og ditt, pass godt på det! Hold ro og orden. For mer informasjon, se ordensregler og lånereglement.

Hva er det meråpne biblioteket?

Dette er et bibliotek du kan bruke utenom den betjente åpningstiden. Tilbudet gjelder alle over 16 år. Foresatte og institusjoner er ansvarlig for dem de tar med seg inn. Både biblioteket i Larvik sentrum,  i Stavern og på Sentralen i Svarstad er meråpne.

Adgang og opphold

Du kommer inn ved å lese av lånekortet i kortleseren i inngangspartiet, og taste pinkode. Samtidig blir du filmet. Filmen slettes etter en uke, og blir kun sjekket om det skjer noe ureglementert. Lokalene er videoovervåket for å ivareta alles sikkerhet. Når biblioteket stenger kl. 23.00, kommer det beskjed over høyttaler, og innbruddsalarmen aktiveres.

På hvert meråpent bibliotek kan du finne oppslag med rømningsveier tegnet inn, og disse skal være tydelig merket i lokalene.  Orienter deg om dette før du oppholder deg hos oss. 

Dersom brannalarmen skulle gå, er du selv ansvarlig for å komme deg ut av biblioteket. Dørene kan enkelt åpnes fra innsiden for å komme ut. Benytt ikke heisen ved brannalarm.

Servicetilbud

Du kan låne og levere inn, hente reservert materiale, lese aviser, tidsskrifter m.m. og bruke leseplasser, grupperom, brettspill, PC og internett, ta utskrift og kopiere mot kort- eller Vippsbetaling – eller rett og slett bare være her. Enkelte ting, slik som f.eks. bøker fra vårt magasin, PlayStation og Nintendo, kan derimot bare lånes i betjent åpningstid.

Lån og innlevering

Utlån og innlevering gjøres på automater. Følg instruksjonen på skjermene. Dersom du utløser alarm når du forlater biblioteket, ber vi deg snu og foreta utlånet en gang til. La alltid materialet ligge en liten stund på utlånsautomaten for å få deaktivert alarm.

Reservert materiale

Når du får beskjed om å hente reservert materiale, får du samtidig et referansenummer. Bruk nummeret til å finne materialet på hentehylla for reservert materiale, og lån det på automaten.

Meråpent er  tilgjengelig i tidsrommet 06:00-23:00 alle dager hele året.  Se våre hjemmesider for oppdaterte bemannede åpningstider.

Har du spørsmål? ta kontakt med oss på
e-post larvik.bibliotek@larvik.kommune.no eller telefon 33 17 10 50

Til toppen