Låneregler

Innhold

Felles låneregler for de tidligere Vestfoldbibliotekene

Lånerett

Det er gratis å låne på biblioteket. Du kan låne og levere ved alle folkebibliotek i Vestfold. Du kan be om lån fra andre bibliotek. Brudd på lånereglene kan føre til innskrenkning eller tap av låneretten.

Lånekort

Lånekortet er gratis. For å få lånekort må du vise godkjent legitimasjon og godta bibliotekets låneregler. Barn under 15 år må ha underskrift av foresatte. Du må ha med lånekortet når du skal låne. Lånekortet er et personlig verdikort, og du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort. Meld med en gang fra til biblioteket ved: navn- og adresseforandring, endring/opphør av e-postadresse og telefonnummer eller tap av lånekort. Ved tapt eller skadet lånekort, utstedes et nytt kort, vanligvis mot et gebyr.

Lånetid

Normal lånetid er 4 uker. Enkelte medier/deler av samlingen kan ha annen lånetid. Lån uten venteliste kan som regel fornyes. Leverer du etter forfallsdato, må du vanligvis betale gebyr. Bortkommet eller skadet materiale må erstattes.

Ansvar

Film/spill lånt ved biblioteket er til privat bruk. Aldersgrense for lån av disse medier følger mediets anbefalinger. Biblioteket er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på låners tekniske utstyr.

Til toppen