Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB)

Innhold

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) produserer og låner ut lydbøker og bøker i punktskrift

Alle har rett til å lese! NLB gjør trykt tekst tilgjengelig.

Norsk lyd- og blindeskriftbibliotek (NLB) produserer og låner ut lydbøker og bøker i punktskrift. De har bøker for barn, ungdom og voksne. Tilbudet omfatter også studielitteratur for studenter ved universitet, høgskole og fagskole.

Hvem kan bli låner hos NLB?

Alle som har vansker med å lese trykt tekst og vanlige bøker på grunn av funksjonsnedsettelse eller sykdom, kan melde seg inn i NLB.

Årsaker kan for eksempel være:

  • Svekket syn
  • Dysleksi og andre lesevansker
  • ADHD med konsentrasjonsvansker
  • Problemer med å holde en bok
  • Kognitive utfordringer og språkvansker på grunn av sykdom eller skade

Vilkår for innmelding

NLB
Til toppen