Selvbetjent - bruk av bibliotekets automater

Innhold

Hvordan bruke bibliotekets automater

Dersom du ønsker det kan du være helt selvbetjent ved våre avdelinger. Vi som jobber på biblioteket hjelper deg gjerne i gang med bruk av våre automater.

I Larvik


Utlån

Vi har en egen utlånsautomat der du kan låne alle typer materiale.

Utlånsautomaten har to valg: Låne eller Min side.
Velg Låne når du skal låne, og følg instruksjonene på skjermen. Du kan legge på flere titler samtidig, men pass på at alle får grønn hake slik at du ser at utlån er ok og alarmen er slått av. Se over lista over dine lån, og ta gjerne med en kvittering på det du har lånt. Det er også mulig å få tilsendt kvittering på e-post.

Min side

Velg Minside for å:

  • se hva du har lånt (status på ditt lånekort)
  • se hva du har reservert (bestilt)
  • se hva du har til avhenting
  • fornye lån

Innlevering

En kvinne med ryggen til plasserer bøker i innleveringshyllen. Foto

Denne automaten ser ut som en hylle og er enkel å bruke:

  • sett materialet du vil levere på en ledig plass i en av innleveringshyllene
  • det som leveres vises på skjermen ved siden av
  • ta gjerne kvittering på det du har levert. Det er også mulig å få kvittering tilsendt på e-post. Dette slår du på i Bibliofil.

I Stavern og Lardal

Automat står ved veggen, en hylle med bøker i forgrunnen. Foto

Her er det en automat som tar seg av både utlån og innlevering. Du kan også få tilgang til Mine sider.

Utlån:

Velg Utlån. Du vil bli bedt om å taste inn din pinkode hvis du befinner deg i Stavern. Følg instruksjonene på skjermen. Du kan legge på flere bøker samtidig, bare pass på at alle kommer med i lista over lån. Se over lista, og ta gjerne med en kvittering på det du har lånt.

Innlevering:

Velg Levere og følg instruksjonene på skjermen. Dersom du leverer inn noe som det er venteliste (reserveringer) på, vil det komme en melding på skjermen om dette. Legg da dette materialet i reserveringsboksen som står til høyre for automaten. Du kan legge på flere medier samtidig. Det du har levert (som ikke er reservert til noen andre) legger du i innleveringsboksen.

Mine sider:

Velg Mine sider for å
- se hva du har lånt (status på ditt lånekort)
- se hva du har reservert (bestilt)
- se hva du har til avhenting
- fornye lån

Takk for at du bruker automatene våre!

Til toppen