Selvbetjent - bruk av bibliotekets automater

Innhold

Hvordan bruke bibliotekets automater

Dersom du ønsker det kan du være helt selvbetjent ved våre avdelinger. Vi som jobber på biblioteket hjelper deg gjerne igang med bruk av våre automater.

I Larvik


Utlån

Vi har en egen utlånsautomat der du kan låne alle typer materiale med unntak av det vi har bestilt inn til deg fra andre bibliotek (innlån). Dette må du låne i skranken.

Utlånsautomaten har tre valg: Lån, Mine materialer og Skann materiale
Velg Lån når du skal låne, og følg instruksjonene på skjermen. Du kan legge på flere titler samtidig, men pass på at alle kommer med i lista over lån. Se over lista, og ta gjerne med en kvittering på det du har lånt.

Mine materialer

Velg Mine materialer for å:

  • se hva du har lånt (status på ditt lånekort)
  • se hva du har reservert (bestilt)
  • se hva du har til avhenting

Innlevering

Innleveringshylle

Denne automaten ser ut som en hylle og er enkel å bruke:

  • sett materialet du vil levere på en ledig plass i en av innleveringshyllene
  • det som leveres vises på skjermen ved siden av
  • ta gjerne kvittering på det du har levert.

I Stavern og Lardal

Automat Stavern 262X300

Her er det en automat som tar seg av både utlån og innlevering. Du kan også få tilgang til Mine sider.

Utlån:

Velg Utlån. Du vil bli bedt om å taste inn din pinkode hvis du befinner deg i Stavern. Følg instruksjonene på skjermen. Du kan legge på flere bøker samtidig, bare pass på at alle kommer med i lista over lån. Se over lista, og ta gjerne med en kvittering på det du har lånt.

Innlevering:

Velg Levere og følg instruksjonene på skjermen. Dersom du leverer inn noe som det er venteliste (reserveringer) på, vil det komme en melding på skjermen om dette. Legg da dette materialet i reserveringsboksen som står til høyre for automaten. Du kan legge på flere medier samtidig. Det du har levert (som ikke er reservert til noen andre) legger du i innleveringsboksen som står plassert ved bokhyllen bak deg.

Mine sider:

Velg Mine sider for å
- se hva du har lånt (status på ditt lånekort)
- se hva du har reservert (bestilt)
- se hva du har til avhenting

Takk for at du bruker automatene våre!

Til toppen