Serviceerklæring

Innhold

Larvik bibliotek vil yte best mulig bibliotektjenester til Larvik kommune sine innbyggere. Vårt arbeid er forankret i Lov om folkebibliotek og Bibliotekplan Vestfold.

Vi stiller 68 000 bøker og andre medier gratis til din disposisjon.

Biblioteket er en læringsarena og en sosial og kulturell møteplass - et sted å være for alle. Vi tilbyr mange arrangementer av ulike slag årlig. Litteratur, opplevelser, informasjon og kunnskap står sentralt.

Du kan forvente av oss

 • At vi møter deg med smil og respekt
 • At vi yter gode tjenester
 • At vi behandler forespørsler konfidensielt og profesjonelt (Vi har taushetsplikt)
 • At vi er tilgjengelige for spørsmål og svarer raskt
 • At alle medarbeidere har høy kompetanse
 • At vi låner inn til deg det vi selv ikke har
 • At du får et nasjonalt lånekort
 • At du kan låne og levere på hvilket bibliotek du vil
 • At du kan bestille og fornye dine lån på nett
 • At du enkelt finner fram i biblioteklokalene
 • At du finner låneregler og annen informasjon lett tilgjengelig

Velkommen til Larvik bibliotek!

Til toppen