Boktips: Stjålet av Ann-Helén Laestadius

Innhold

Susanne anbefaler deg å lese Stjålet - en rystende fortelling og en roman basert på virkelige hendelser.

9 år gamle Elsa er vitne til at den fineste reinkalven hennes blir brutalt drept. Hun våger ikke å si fra at hun har sett gjerningsmannen, og hendelsen kommer til å prege henne i mange år etterpå. Hele det samiske reindriftssamfunnet opplever at ulovlig reinslakt, trusler og trakassering er en del av hverdagen, uten at det svenske politiet reagerer.

Bunken med henleggelsessaker blir tykkere, og frustrasjonen stiger.

Design Uten Navn 2022 12 21T113352.084

De samiske barna mobbes ut av skolen, og stadig flere unge reindriftssamer sliter psykisk. Elsa står støtt i sitt ønske om en fremtid som reineier, men må i tillegg til trusler og trakassering fra det svenske lokalsamfunnet kjempe mot fordommene mot kvinner i det patriarkalske reindriftsmiljøet.

Stjålet er en rystende fortelling, basert på virkelige hendelser. Den beskriver et samfunn preget av motsetninger og nedarvede konflikter mellom reindriftssamene og den svenske befolkningen i Nord-Sverige. Man får kjenne på fortvilelsen det samiske miljøet føler når de opplever å ikke bli hørt, og konsekvensene av at livsgrunnlaget deres langsomt forvitrer.

Til toppen