Byjubileum: Makt og avmakt

Innhold

Temaet for byjubileumet i september er begrepene Makt og motsatsen til makt, nemlig avmakt. Hva innebærer disse begrepene? Vi har forslag til noen bøker som kan gi innhold til ordene.

Makt betegner enhver sjanse til å gjennomføre sin vilje innenfor en sosial relasjon, også på tross av motstand, uansett hva denne sjansen beror på.

Sosiologen Max Weber (1864–1920) sin definisjon, hentet fra Store norske leksikon.

Søker du opp ordet Makt i Bokmålsordboka eller Synonymordboka får du opp ord som: kraft, styrke, velstand, rikdom. Eller tvinge, privilegium, ledelse. For å nevne noen. 

Makt innebærer mye og foregår i alle mellommenneskelige forhold. Og det motsatte av makt er Avmakt. Om man er handlingslammet, ikke har innflytelse eller har innvirkning på egen situasjon, kan man føle avmakt. 

Vi har funnet frem et variert utvalg bøker som kan si noe om makt, maktforhold og avmakt.

Valg : alt du trenger å vite om de politiske partiene av Finn Eivind Jor

Stemmerett og frie valg er viktig i velfungerende demokratier. Like rettigheter til å delta og delta aktivt i politiske beslutningsprosesser, og rett til å velge blant ulike partier og kandidater. 

I denne boka får du en lettfattelig innføring i politiske partiers historie og hva de i korte trekk står for.

Passer godt til de som skal stemme for første gang, ungdom og de som ønsker seg en rask innføring.

Bokomslag. Tegning av Stortinget.

Patriarkatet faller av av Marta Breen og Jenny Jordahl

Marta Breen fra Larvik har skrevet en rekke bøker om kvinners rettigheter, likestilling og like rettigheter. 

Fremdeles er det enkeltindvider og grupper som kjenner avmakt og opplever at de ikke har like rettigheter som andre. I denne nye boka til Marta Breen handler det om kvinnefrigjøring, om hvordan mannsdominerte samfunn har forsøkt å holde kvinner på plass. Fortalt gjennom Jenny Nordahl sine flotte illustrasjoner og humor.

Bokomslag. Tegning av menn i ulike klesdrakter som står og drar i tykke tau.

Det angår også deg av Herman Sachnowitz ; fortalt til Arnold Jacoby

Dette er den sterkt gripende historien om Herman Sachnowitz og familiens skjebne under andre verdenskrig. Som en av få norske jøder overlevde Herman fangenskap i tysk konsentrasjonsleir. Faren hans og syv søsken overlevde ikke. 

Dette er et sterkt vitnesbyrd fra andre verdenskrig og om jødeforfølgelsen. Fremdeles viktig.

Makt kan misbrukes og bli farlig. Hvordan de som sitter med makt forvalter makten sin, angår oss alle.

Bokomslag. Foto av Herman Sachnowitz, portrett.

Som grevens representant hadde han den høyeste ledelse av alt det greven eide med alle verker, sagbruk, provianthus, kirker og jordegods både innenfor og utenfor grevskapets grenser og ansvar for at "alle ting skjer og foretas etter hans foranstaltninger"

Fra I Grevens tid. 6. samling. Farriselven skapte Fritzøe verk. Side 5

I Grevens tid. Farriselven skapte Fritzøe verk. 6. av  Asbjørn Bakken

Da Larvik ble grunnlagt i 1671 satt greven, Ulrik Frederik Gyldenløve, med mye makt og mange privilegier. Greven bodde selv i København og Ober-Inspektør embedet i Laurvig var den høyeste og best betalt stillingen i byen. 

Til toppen