Nyttårshilsen 2021

Ja, da var 2021 historie, og selv om det har vært et spesielt år med nedstengning og restriksjoner, så har det også bydd på mye! 

Vi har heldigvis hatt åpent for det meste, og vi har hatt masse aktiviteter og arrangement for både små og store.

I tiden med pandemi har man sett hva som betyr noe for enkeltmennesket. Det å ha mennesker rundt seg, ha en jobb eller skole å være knyttet til, ha noen faste holdepunkter i hverdagen, har vært viktig for mange. Det er dessverre ikke alle som har det. Vi mennesker trenger å se noen andre og at noen ser oss. Slik kjenner vi at vi lever og at vi er en del av fellesskapet.

Biblioteket er en viktig bidragsyter til at mennesker får påfyll av det de trenger. Derfor var det fint at myndighetene så dette og satte oss i siste kategori når det gjaldt nedstengning i 2021. Det holder ikke med kun mat og medisiner for å ha god helse og et godt liv. Man må i tillegg kunne treffes, få informasjon og få påfyll av åndelig føde.

Og apropos informasjon. I denne tiden er det vel ikke tvil om at det er helt avgjørende  å få frem kunnskapsbasert og kvalitetssikret informasjon. Det er viktig å søke denne informasjonen i en tid med konspirasjonsteorier og fake news. Biblioteket er stedet man søker dette. Her er det bibliotekarer som kan hjelpe deg med nettopp det!

Vi gleder oss til å gå inn i et nytt år med masse spennende aktivitet i bibliotekene våre. Selv om året starter litt redusert kommer vi garantert til å tilby dere gode tjenester! Vi har åpent hus, kafè, vi har lesestoff, vi har digitale tjenester som kan brukes uansett nivå på restriksjonene, kompetente folk som hjelper deg med det meste, og vi har plass til nettopp deg!

Det blir spennende å starte diskusjonene om hvor i sentrum biblioteket skal plasseres. Hva skal et bibliotek for fremtiden inneholde? Det er jo ikke lenger bare et sted man låner bøker og finner informasjon. Like viktig er møteplassen, inspirasjonsplassen, læringsplassen, demokratitorget, rekreasjonsstedet. Bøkene er ikke lenger i sentrum. Det er det menneskene som er. Biblioteket må være relevant og må dekke  innbyggernes behov.  Det må ligge der folk ferdes og der det er lett å komme til. Skal man treffe behovet til befolkningen er det viktig med medvirkning og involvering.  Det er noe jeg er opptatt av at vi får til i stor grad når man går inn i en prosess med å etablere et permanent bibliotek i Larvik.

Jeg håper 2022 er året der vi i Larvik sammen kommer frem til hva vi ønsker av biblioteket i årene fremover. Og det tror jeg er mye!

Kari

Kari Madsen Moldvær, biblioteksjef, Larvik bibliotek

Til toppen