Historie

Innhold

Biblioteket ble åpnet som kommunalt bibliotek 7. oktober 1903. Det var også tidligere gjort forsøk på å starte bibliotek i Larvik.

Allerede i 1860 åpnet det private “Laurvigs Almuebibliotek” med bidrag fra borgerne i byen. Kommunen bidro også med gratis lokaler i Herregården fra 1864. Boksamlingen ble senere overdratt til “Larvik Almueskolebogsamling”.

Skoleklasse 1024X699

1903 - 1970

Arbeidet med å få i stand Larvik folkebibliotek startet i 1901. Etter to års planlegging ble det åpnet i Storgaten 12. Den første styreformann var grosserer Velo, og adjunkt Peder Blix var bibliotekar.

På åpningsdagen hadde biblioteket ca 600 bøker og 25 lånere var innom. Den første registrerte låner var bankbokholder Bjarne Hansen. Biblioteket hadde åpent fire timer pr uke – onsdager og lørdager fra 18-20, og lånerne måtte være fylt 18 år. I det første året ble det lånt ut 10149 bøker. Kommunen hadde da 10500 innbyggere, og 883 av dem var lånere på biblioteket.

I 1921 flyttet biblioteket til Farrisbygningen hvor det holdt til i 47 år. Ingeborg Faye var biblioteksjef i årene 1919 til 1945, da Sigrid Istre overtok. Hun ledet biblioteket i 33 år.

I 1968 ble voksenavdelingen flyttet til Menighetshuset i Kirkestredet 8, men barneavdelingen var i Herregården. Der var også bibliotekets fjernmagasin.

1970 - 2000

I 1972 fikk barneavdelingen gode lokaler i tilbygget til Munken.  Da det interkommunale samarbeidet med Brunlanes, Hedrum og Tjølling kom i gang fra 1974. ble virksomheten organisert med hovedbibliotek i Larvik og 7 filialer i distriktet, senere redusert til 5. Ved kommunesammenslåingen i 1988 kom Stavern bibliotek til som den sjette og største av filialene.

1. desember 1984 ble et eget bibliotekbygg i Badeparken, tegnet av PAM Melby, tatt i bruk Samtidig tok Larvik, som det første folkebibliotek i landet, i bruk biblioteksystemet Bibliofil.

Larvik bibliotek ble som første bibliotek valgt til “Årets bibliotek” i 1988.

2000 - 2009

I februar 2000 ble filialene i Kjose, Kvelde, Nevlunghavn og Tjodalyng nedlagt.

Sommeren 2007 åpnet filialen i Stavern opp i nye lokaler i William Sverdrups gate 13.

I 2009 starter Larvik bibliotek en egen tjeneste ved Larvik fengsel.

2010 - 2019

2. september 2013 åpnet “Det åpne biblioteket” i Stavern. Filialen kan nå tilby en åpningstid fra 06.00 til 22.00 alle dager. Biblioteket er selvbetjent utenom bemannet åpningstid.

Våren 2015 fikk hovedbiblioteket i Larvik en ansiktsløftning. Det ble ominnredet og endret slik at det ble mer plass til publikum: sitteplasser, studieplasser. Noen nye møbler kom på plass. Hele samlingen ble merket med radiobrikker og vi fikk en innleveringsautomat med enkelt sorteringsanlegg.

4. november 2016 åpnet vi egen lesesal i Stavern i Johan Ohlsensgate 8, gamle Garnisonsykehuset. Her tilbyr vi 12 lesesalsplasser og trådløst nettverk. Lesesalen er åpen for alle over 18 år med lånekort på Larvik bibliotek. Eget nøkkelkort for lesesalen.

1.januar 2018 ble Larvik kommune slått sammen med Lardal kommune, og Lardal bibliotek ble en avdeling av Larvik bibliotek.

Larvik bibliotek ble tildelt Mangfoldprisen 2018 fra Larvik kommune

Februar 2019: Biblioteksjef Kari Moldvær ble intervjuet av Larvikspodden.​

I 2019 feiret hele Norge at boka ble 500 år, og Larvik bibliotek markerte dette 24. oktober med er stort arrangement som het "Leselyst24"

 

16. november 2019: brann

16. november 2019 ble hovedbiblioteket i Larvik påtent og fikk store skader. Det gikk hardt utover bibliotekets lokalsamling, barneavdelingen (særlig bøker for småbarn og ungdom), lyrikk, fagbøker for voksne og bibliotekets filmsamling. Bygget ble totalskadet. Personalet oppsummerte det første året etter brannen i en film: et år i bilder.

Url format not supported.

2020

21.februar 2020 åpnet et lite Pop-UP bibliotek på Torget 10. Dette var et lite bibliotektilbud med en samling på ca 4000 medier, en aviskrok med aviser og tidsskrifter, 4 publikumspcer og et lite studierom for de som ønsket et stille sted å jobbe.

12.mars 2020 stengte Norge ned pga Covid19 pandemien, og biblioteket ble stengt. Biblioteket jobbet i denne perioden mye med digital formidling på egen nettside og i sosiale medier som Facebook og Instagram.

Pop-UP biblioteket gjenåpnet 18.mai med strenge smitteverntiltak. Det lille biblioteket holdt åpent til og med 28.november. Da stengte Pop-UP biblioteket dørene for å flytte inn i nye og større lokaler.

23. juni 2020 åpnet lesekiosk på Nevlunghavn Brygge.

11. desember 2020 åpnet et midlertidig hovedbibliotek dørene i Nansetgata 12-14. Fortsatt med strenge smitteverntiltak. Byens befolkning har igjen fått et bibliotektilbud. 

Styreformenn

Bankdirektør Michael Velo (1903 - 1906)
Lærer O. A. Thorvik (1906 - 1911)
Doktor Arent Augestad (1911 - 1915)
Overlærer Reidar Rindal (1915-1919)
Lektor Vilhelm Greve (1919-1924)
Lektor Ingvar Lillesund (1924-1930)
Redaktør Ingjald Nordstad (1930-1932)
Lærer Ivar Stavik (1932-1946)
Lærer Knut Øvreberg (1946-1952)
Forretningsfører Reidar Michelsen (1952-1972)
Lærer Inger Ellefsen (1972-1980)
Jernbanefunksjonær Arne Jenssen (1980-1988)

Biblioteksjefer

Adjunkt Peder Blix (1903-1912)
Lærer S. Sveinsson (1912-1918)
Ingeborg Faye (1919-1945)
Sigrid Istre (1945-1978)
Liv Andresen (1978-1993)
Mariane Karlsen (1993-1998)
Vidar Ringstrøm (konstituert) (1998)
Anne Verde (1998-2012)
Mette Kristin Gjerdrum (2012-2017)
Vibeke Høeg Næss (konstituert) (2018)
Kari Moldvær (2018-)

Bibliotekar Pc 303X207

Bilder fra biblioteket

Til toppen